Barometr komunikacji – co to jest i do czego służy?

Barometr komunikacji, jak można by się domyślać, niewiele ma wspólnego z tradycyjnym urządzeniem do mierzenia ciśnienia. Jednakże, podobnie jak barometr rozumiany w dosłownym znaczeniu tego słowa, pozwala na przeprowadzenie określonych pomiarów, wyciągnięcie wniosków oraz zbadanie pewnych warunków atmosferycznych – a konkretniej, atmosfery panującej w danym biurze oraz komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej pracowników określonej firmy.

Czym jest i jak działa barometr komunikacji?

Czym jest i jak działa barometr komunikacji?

Barometr komunikacji jest urządzeniem bardzo tanim, wygodnym oraz pozwalającym na profesjonalne przeprowadzenie procesu badawczego. Dostarcza on wiarygodnych danych na temat panującej w firmie komunikacji. Jest to urządzenie typowo internetowe, zapewniające dostęp nie tylko do zbioru gotowych ankiet, które możemy wykorzystać, ale również bazę danych z zakresu przeprowadzonych przez nas badań. Umożliwia to porównanie ich ze sobą oraz zestawienie otrzymanych danych na przestrzeni czasu. Podsumowując, barometr komunikacji jest bardzo prosty w użyciu, zapewnia także dużą elastyczność i niski koszt użytkowania. Cechuje się on również niskim ryzykiem błędu pomiaru, dostarcza zaś wartościowe wyniki przeprowadzonej analizy, na której menadżerowie firm mogą oprzeć dalsze działania naprawcze. Barometr komunikacji może być stosowany nawet w przypadku bardzo skomplikowanych badań.

Pozwala on także na wyciągnięcie wniosków płynących z wyników badania, wprowadzenie koniecznych zmian oraz poprawę aktualnie panującego w biurze stanu komunikacji zewnętrznej czy wewnętrznej.

W ostatecznym rozrachunku, jest to więc urządzenie pozwalające zwiększyć poziom sprawnego funkcjonowania firmy, zwiększenie motywacji pracowników oraz przywrócenie prawidłowości panujących w biurze relacji. Pozwala także na przewidzenie czyhających na firmę kryzysów oraz sprawne im zapobiegnięcie, przez wprowadzenie odpowiednich działań.

Do czego służy barometr komunikacji?

Barometr komunikacji pozwala osobie przeprowadzającej badanie na uzyskanie danych z bardzo szerokiego zakresu. Uzyskane wyniki mówią nam, jak wygląda komunikacja zewnętrzna oraz wewnętrzna firmy, jakie relacje w niej panują, jak przebiega przepływ informacji między zatrudnionymi osobami oraz w jaki sposób odnoszą się do siebie współpracownicy. Podpowiada nam, czy pracownicy są zmotywowani i jak oceniają swój poziom motywacji oraz czy mają oni możliwość rozwoju osobistego oraz zawodowego (oraz czy są zadowoleni w zapewnianych przez szefostwo szkoleń). Dostarcza informacji na temat relacji na linii przełożony – podwładny oraz tego, czy pracownicy są zadowoleni z atmosfery panującej w biurze, a także jak oceniają panujące w nim zasady współpracy. Barometr komunikacji pozwala poznać opinię konkurentów na rynku, ocenę produktów firmy w oczach klientów oraz wiele innych zmiennych. Jest to więc bardzo przydatne narzędzie dla wszystkich osób, którym zależy na sprawnym funkcjonowaniu firmy przy jednoczesnym zapewnieniu jej pracownikom dobrego samopoczucia oraz komfortu psychicznego w postaci dobrej atmosfery panującej w biurze.

Sprawdź top perfumy damskie!

Oceń:
[Wszystkie: 1 Średnia: 5]